Türkiye’nin En iyi Psikologları (En Başarılı 7 Profesör)

Bir bilim olarak kurulduğundan bu yana hem dünyada hem de ülkemizde çok sayıda önemli psikolog yetişmiştir. Türkiye’nin en iyi psikologları hiç azımsanacak sayılarda değildir. Dünya çapında ünlü ve başarılı psikologlar alanda faaliyet göstermiştir. Bazıları hayatta bazıları ise vefat etmiş olsalar da psikoloji bilimine önemli katkılar sunmuşlardır.

Bazı önemli psikologlar medyatik yönleri sebebiyle toplumun her kesimi tarafından tanınmıştır. Doğan Cüceloğlu ve Üstün Dökmen isimleri ise bunun en iyi örnekleridir. Bunların haricindeki en iyi psikolog isimleri ise daha çok bilimsel alanda ön plana çıkmışlardır. Medyatik olmamaları sebebiyle toplum tarafından fazla tanınmazlar. Ancak psikolojiye yaptıkları katkı yadsınamaz niteliktedir.

En Başarılı Psikologlar

Ülkemizi yurt dışında temsil eden en başarılı psikologlar aynı zamanda psikolojinin ülkemizdeki gelişimine de önemli katkılar sağlamıştır. Şimdi bu isimlerden ve neden bu listede olduklarından söz etmek gerekir.

Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı

2017 yılında aramızda ayrılan Çiğdem Kağıtçıbaşı, yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın en iyi psikologları arasında sayılır. Özellikle ABD’de yaptığı çalışmalar, sosyal psikoloji alanında yön vermiştir. 1940 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Lisans ve lisansüstü eğitimlerini ABD’de tamamlamıştır.  Kağıtçıbaşı’nın kitapları hem ülkemizde hem de ABD ülkesinde sosyal psikoloji deres kitabı olarak okutulmaktadır.

Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu

Türkiye’de kişisel gelişim ve aile üzerine yaptığı çalışmalarla gündeme gelmiştir. Uzun süre medyada görünmesi sebebiyle, hemen herkes tarafından ismi duyulmuştur. 2021 yılında kaybettiğimiz Cüceloğlu, Mersin’de 1938 yılında dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi’nde psikoloji bölümünü bitirdikten sonra uzun süre ABD’de yaşamıştır. Bu süre zarfında alana çok sayıda katkı yapmakla birlikte, ABD üniversitelerinde ders vermiştir. Türkiye’ye döndükten sonra ise çok sayıda kitap yayınlayarak toplumdaki psikoloji bilincinin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Bu sebeple de en başarılı psikologlar arasında söz edilmesi gereken bir isimdir.

Prof. Dr. Üstün Dökmen

Yazdığı kitaplarla ülke çapında tanınan ve halen hayatta olan Üstün Dökmen, Türkiye’de psikoloji biliminin tanınmasında büyük bir rol üstlenmiştir. 1954 İstanbul doğumlu olan Dökmen, Hacettepe Üniversitesi’nde psikoloji eğitimini tamamlamıştır. 1995’te profesör olmaya hak kazanmış ve 2008 yılında emekli olmuştur. Bundan sonraki yaşamını ise ülkemizde psikolojiyi tanıtmakla geçmiştir. Televizyon programları, kitaplar ve tiyatro oyunları ile meşgul olan Üstün Dökmen, bu alanda ülkemizin değerli isimleri arasındadır.

Prof. Dr. Erol Güngör

1938 Kırşehir doğumlu ve İstanbul Üniversitesi mezunu olan Erol Güngör, ülkemizde sosyal psikolojinin öncüsü olarak tanımlanır. 1983 yılında vefat etmiş olsa da arkasında bıraktığı çok sayıda bilimsel çalışma ve kitapla alanın gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Özellikle erken yıllarda yapmış olması nedeniyle bugün ülkemizde sosyal psikoloji alanı gelişmişse Güngör’ün büyük katkısı vardır.

Prof. Dr. Orçun Yorulmaz

Psikoloji alanına hızlı giren en genç profesörler arasında gösterilir. 1999 yılında Psikolog unvanını ODTÜ’de almıştır. Aradan geçen sadece 18 yılda, 2017’de profesör unvanına layık görülmüştür. Kısa süre içinde yaptığı çok sayıda bilimsel makale ve araştırmayla psikolojinin gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır. Şu an 9 Eylül Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir.

Doç. Dr. Muzaffer Şerif Başoğlu (Muzafer Sherif)

1906-1988 yılları arasında hayatta olan Muzaffer Şerif, İzmir’de dünyaya gelerek ABD’de vefat etmiştir. En önemli çalışmalarını ikinci dünya savaşı yıllarında gerçekleştirmiştir. Özellikle ABD’de Harvard, Yale ve Princeton gibi önemli üniversitelerde çalışmalar yapmıştır. En başarılı psikologlar arasında gösterilmesine rağmen, siyasi yönelimleri nedeniyle ülkemizde yeterli katkıyı sağlayamamıştır. Ülkemizde bir süre tutuklu kaldıktan sonra yurt dışına çıkma şartıyla serbest bırakılmış ve hayatının geri kalanını ABD’de tamamlamıştır. Bu sebeple de ülkemizde yeterli tanınırlığa ulaşmamıştır.  Türkiye’ye dönmek için yaptığı başvurular reddedilince Muzafer Sherif ismini kullanmış ve ABD vatandaşı olarak vefat etmiştir.

Doç. Dr. Serdar Değirmencioğlu

Kendisinden daha yüksek unvana sahip çok sayıda profesör olmasına rağmen Değirmencioğlu’ndan ayrıca söz etmek gerekir. 1966 Ankara doğumlu olan Serdar Değirmencioğlu, günümüzde halen daha psikoloji biliminin gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. Her yıl onlarca sempozyum, konferans ve eğitimin düzenlenmesinde önemli roller almaktadır. Üstelik katıldığı sosyal gruplarda, alandaki diğer psikologların gelişimi için çabalamakta ve sürekli olarak eğitim çağrıları yapmaktadır. Bu sebeple de Türkiye’nin en iyi psikologları arasında sayılmasında bir sakınca görülmez.

Uzm. Psk. Muhammet Yıldırım

Yetişkin ve ergen psikolojisi alanında 16+ yıl Psikoterapi tecrübesine sahip, insan doğasını anlamaya odaklı, kendi terapi sürecinden geçmiş bir Uzman Psikolog.

İlgili Makaleler