Temas Bağımlılığı Neden Olur, Belirtileri Nedir?

Temas bağımlılığı neden olur ve erkeklerde belirtileri nelerdir detaylı bilgi. Sevgiliye fiziksel temas bağımlılığı işte detayları.

Sosyal medya paylaşımlara konu olan temas bağımlılığı, bu mecralarda bahsedilenin ötesinde bir soruna işaret eder. Fiziksel bir bağımlılık türü olmasıyla dikkat çeker. Genellikle çekingen kişilik, bağımlı kişilik gibi yapılara sahip kişilerde görülür. Bunun sonucunda ise bağımlı kişinin sosyal yaşantısını önemli ölçüde etkileyen bir sorun haline gelir. Rehabilitasyon sürecinde ise psikolog tarafından verilen terapilerin önemli payı vardır.

Ortaya çıkış sebepleri incelendiğinde temas bağımlılığının çocukluk yaşantılarından ileri geldiği dikkat çeker. Yapılan terapi programlarında da bu döneme ait yaşam tecrübeleri irdelenir. Çoğunlukla sevgi ve ilgi eksikliği temas bağımlılığının oluşumuna zemin hazırlar. Ayrıca bağlanma süreçlerinin sağlıklı yönetilememesi de bağımlı kişilik bozukluğu ve temas bağımlılığı gibi sorunlarına yol açtığı bilinir.

Dokunmak, insan yaşamının başlangıcından itibaren önemli duyuların başında gelir. Bebeklik döneminde anneyle kurulan fiziksel temas, sağlıklı bir gelişim süreci açısından önemlidir. Bu dönem veya ilerleyen süreçte bebek veya çocuğun yeterli teması sağlayamaması bu duygunun eksikliğine yol açar. Ergenlik ve yetişkinlik yıllarında ise kişi, sahip olduğu kaygıları azaltmak amacıyla dokunma kompülsiyonu geliştirir. Bu durum ise temas bağımlılığı olarak adlandırılır.

Temas Bağımlılığı Nedir?

Temas bağımlılığı, bireyin çeşitli sebeplerle yaşadığı kaygı düzeyini azaltmak için başkalarına fiziksel temas duyma isteğinin sürekli hale gelmesi, durumunu ifade eder. Başkalarına dokunmak ve sarılmak isteği oldukça olağan duygulardır. Sosyal bir varlık olarak insanın duygusal ihtiyaçları da temas da yer alır. Ancak bireylerin temas etmeden iç huzuruna kavuşamaması ve teması bir bağımlılık haline dönüştürmesi bir patoloji olarak kaydedilir.

Psikoloji literatürüne son yıllarda girmiş bir kavram olarak temas bağımlılığı, üzerinde çok sayıda çalışma yapılan bir konu özelliği kazanmıştır. Özellikle sosyal medyanın etkisiyle daha fazla konuşur hale gelmiştir. Yukarıda da bahsedildiği üzere, temas bağımlılığının, sevilen kişiye dokunma isteğinin ötesinde olduğu bilinmelidir. Temas bağımlısı kişiler, bir başkasına sarılmadan veya dokunmadan yaşadığı kaygıyı azaltamaz.

Kişilik özelliklerine bakıldığında temas bağımlısı bireylerin benzer yapılarda olduğu göze çarpar. Bunlar arasında:

 • Çekingen kişilik
 • Bağımlı kişilik
 • Özgüven eksikliği

gibi kişilik özellikleri dikkat çeker. Bunların ise genellikle ortaya çıkışı çocukluk çağındaki ilgi veya sevgi eksikliğinden kaynaklandığı söylenebilir. Erken çocukluk ve bebeklik döneminde ebeveynlerle, özellikle de anneyle kurulan fiziksel ve duygusal temasın eksikliği temas bağımlılığı için belirleyici bir risk faktörü olarak ifade edilebilir.

Temas bağımlılığının bu kadar konuşur hale gelmesinde, tüm dünyayı saran pandemi döneminin de etkisinden söz etmek gerekir. Bu dönemde insanlar arasında fiziksel ve hatta duygusal temas önemli ölçüde azaldı. Buna bağlı olarak da insanlarda temasa düşkünlük isteği artış göstermiş olabilir.

Temas Bağımlılığı Belirtileri

Temas bağımlısı insanlar birkaç belirti ile tanınabilir. Elbette bahsedilen amatör bir tanıma olacaktır. Psikologlar tarafından dikkat edilen bir dizi belirti ve bunların görülme sıklığı söz konusudur. Bu doğrultuda temas bağımlısı kişilerin gösterdiği ortak belirtilerden söz etmek mümkündür. Temas bağımlılığı belirtileri:

 • Fiziksel temas kuramadığı kişilerden uzaklaşma
 • Fiziksel temas kurulabilen kişilere aşırı bağlılık
 • Kaygılandığında fiziksel temas arayışı içinde olma
 • Özgüveni düşük olma
 • Kararları ve fikirleri için başkalarının onayına ihtiyaç duyma
 • Yalnızken kendini değersiz hissetme
 • Yüksek stres ve kaygı düzeyine sahip olma

Temas Bağımlılığı Zararları

Psikolojik olarak bireyi olumsuz etkilemesinin ötesinde temas bağımlılığının sosyal yaşama da ciddi zararları olabilir. Öncelikle sürekli fiziksel temas isteği, yeni tanışılan kişiler için önemli bir sorunu teşkil edebilir. Bunun yanında temas bağımlılığına sahip bireyler, kaygı ve stresi oldukça yoğun yaşarlar. Buna bağlı olarak da sağlıklı bir ruh sağlığına kavuşmak mümkün olmayabilir. Karşı karşıya kalınabilecek temas bağımlılığı zararları aşağıdaki şekilde listelenebilir:

 • Depresyon eğilimine girme
 • Obsesif kompülsif bozukluğa yatkın hale gelme
 • Çekingen ve/veya bağımlı kişilik eğilimi
 • Sosyal yalnızlığa itilme
 • Kaygı ve stresi diğer bireylerden yoğun yaşama
 • Temas kuramadığında kaygıyla baş edememe
 • Uzun süreli yalnızlıklarda intihar eğilimleri
 • Madde kullanımı

Temas Bağımlılığı Tedavisi

Önemli sorunlara yol açabildiği için temas bağımlılığı tedavisi aksatılmaması gerekir. Sanıldığından daha ağır bir psikolojik sorundan söz edildiği unutulmamalıdır. Bu kapsamda psikologlar tarafından sunulan terapi programları önemli bir rol üstlenebilirler. Özellikle de çocukluk yaşantılarının irdelenmesi adına psikodinamik terapi ve hipnoz gibi teknikler, ciddi fayda sağlayabilir.

Elbette öncelikle bireyin temas bağımlısı olduğunun farkında olması ve psikolojik desteğe başvurması gerekir. Ardından yapılan görüşmeler neticesinde bireyin kişilik yapısı ve geçmiş yaşantıları analiz edilir. Psikologlar tarafından telkinler ve terapi tekniklerine başvurulur. Bu anlamda özellikle:

 • Psikodinamik terapi
 • Bilişsel davranışçı terapi
 • EMDR terapisi
 • Hipnoterapi

ön plana çıkar. Bu bireylerde kaygı düzeyi oldukça yüksek olduğu için psikiyatrik ilaç tedavileri de etkin şekilde kullanılabilir. Bireyin kaygı seviyesini azaltmak, temas bağımlılığı tedavisi için önemli katkılar sağlayabilir.

Temas Bağımlılığı S.S.S.

Temas bağımlılığı hakkında sıkça sorulan sorular aşağıda cevaplanmıştır.

Temas Bağımlılığı Neden Olur?

Temas bağımlılığının ortaya çıkışı genellikle çocukluk yaşantılarıyla ilgilidir. Özellikle de ilgisiz veya sevgisiz büyüyen çocukların, yetişkinlik yıllarında temas bağımlısı olması beklenir. Çünkü bu dönemlerde yeterli fiziksel teması kuramayan çocukların içinde bu duygu büyüyerek gelişir. Ergenlik ve yetişkinlik yıllarında ise temas bağımlılığı olarak karşımıza çıkar.

Temas Bağımlılığı Nasıl Geçer?

Temas bağımlılığının tedavisi için psikoterapi programlarına başvurulmalıdır. İyi bir psikologun yaptığı görüşmeler sonucunda temas bağımlılığının iyileştirilmesi çok zor değildir. Yeter ki bu süreçte birey, yaşadığı problemin farkında olarak terapide verilen yönergeleri uygulamaya gayret etsin.

Temas Bağımlısı Erkek Nasıl Olur?

Temas bağımlılığı kadın ve erkekler benzer belirtiler göstermektedir. Sürekli olarak yakınlık duyulan kişilere temas etme isteği söz konusudur. Bu el ele tutuşma, sarılma gibi davranışların olağandan sık yapılması şeklinde görülür. Ayrıca sevdiğini paylaşmamaları da bu kişilerin özellikleri arasında yer alır.

Uzm. Psk. Muhammet Yıldırım

Yetişkin ve ergen psikolojisi alanında 16+ yıl Psikoterapi tecrübesine sahip, insan doğasını anlamaya odaklı, kendi terapi sürecinden geçmiş bir Uzman Psikolog.

İlgili Makaleler

3 Yorum

 1. Temas bağımlılığının neden olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, aşağıdaki faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir:

  Çocuklukta yaşanan travmalar: Temas bağımlılığı olan kişilerin, çocukluklarında ihmal, istismar veya ayrılık gibi travmatik deneyimler yaşama olasılığı daha yüksektir. Bu deneyimler, kişilerde yakın ilişkiler kurmakta ve güvende hissetmekte zorluk yaratabilir. Temas bağımlılığı, bu zorlukların üstesinden gelmek için bir mekanizma olarak görülebilir.

  Kişilik özellikleri: Bazı kişilik özellikleri, temas bağımlılığı geliştirme riskini artırabilir. Örneğin, anksiyete, depresyon veya narsistik kişilik bozukluğu gibi durumlar, temas bağımlılığına yatkınlık gösterebilir.

  Psikolojik sorunlar: Temas bağımlılığı, alkolizm, madde bağımlılığı veya yeme bozuklukları gibi diğer psikolojik sorunların bir belirtisi olabilir. Bu durumlarda, temas bağımlılığı, temel sorunun bir yansıması olarak görülebilir.

 2. Evet, temas bağımlılığı tehlikeli olabilir. Temas bağımlılığı olan kişiler, fiziksel temasa ihtiyaç duydukları için, uygun olmayan veya hatta istismarcı ilişkilere girebilirler. Bu ilişkiler, kişilerin fiziksel ve duygusal sağlığını olumsuz etkileyebilir.

  Ayrıca, temas bağımlılığı olan kişiler, fiziksel temasa ihtiyaç duydukları için, yalnızlık veya izolasyon gibi olumsuz duygular yaşayabilirler. Bu duygular, depresyon, anksiyete ve madde bağımlılığı gibi diğer psikolojik sorunlara yol açabilir.

 3. Ben 17 yasindayim temas bagimlisiyim kolarim ve bacaklarim yara içinde cunku ben yaptim temas bagimlisi oldugum icin baskasina temas etmedigim zamanlarda kendi vücuduma temas edeiyorm yani koluma bacaklarimi uolup duruyorum. Sarilmasini beceremiyordum midem bulaniyordu aileme sarilinca arkadaslarima sarilmaya cok seviyorum ama aileme yeni yeni sarilmaya baslaidm psikologum bana oyuncak ayi aldirdi 17yasimda koca ayiyla yatiyorum öyle.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir