Psikolojik Bozukluk

Psikolojik Bozukluk

Psikolojik Bozukluk

Bir tanım olarak bozukluk; insan yaşamındaki çeşitli fonksiyonların zarar görmesi ve hayatını olumsuz etkilemesi olarak ifade edilebilir. Fiziksel hastalıklar kadar psikolojik bozukluklar da insan yaşamını önemli ölçüde olumsuz etkiler. Ayrıca fiziksel ve psikolojik hastalıklar birbiri için zemin hazırlayabilen iki yönlü bir etkileşim içindedirler.

Psikolojik Bozukluk Nedir?

Farklı sebeplerle insanın yaşadığı duygu, durum, düşünce ve ruhsal işlev kayıpları psikolojik bozukluk olarak tanımlanır. Psikolojik bozuklukların tedavisinde birkaç farklı alan işbirliği içinde çalışır: Psikiyatrlar, psikologlar ve psikolojik danışmanlar.

En Tehlikeli Psikolojik Hastalıklar

Psikolojik bozukluklar için tehlike kavramı iki yönlü olarak düşünülebilir. Kişinin kendisi veya çevresindeki insanlara yönelik olarak tehdit söz konusu olabilmektedir. Bu kapsamda kişinin kendisi için her türlü psikolojik bozukluk, boyutuna bağlı olarak ciddi tehlikelere yol açabilir. Öte yandan saldırgan davranışlara yol açarak başkaları için tehlike arz edenler psikolojik hastalıklar:

 • Şizofreni
 • Kişilik Bozuklukları
 • Bipolar Bozukluk
 • Otizm
 • Zeka Gerilikleri
 • Dürtüsellik

Şeklinde sıralanabilir.

Kadınlarda Görülen Psikolojik Hastalıklar

Psikolojik hastalıklarda net cinsiyet ayrımları bulunmamaktadır. Pek çok hastalık grubu hem erkek hem de kadınlarda görülebilir. Yine de otizm ile dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu(DEHB) büyük oranda erkeklerde görülen psikolojik sorunlar olarak dikkat çeker. Bununla birlikte depresyon gibi bazı psikolojik bozukluklar içinse kadınlar risk grubunda sayılır. Hem erkek hem de kadınlarda görülen psikolojik hastalıklar:

 • Depresyon
 • Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları
 • Kişilik Bozuklukları
 • Nevrotik Bozukluklar
 • Şizofreni
 • Stres Bozuklukları
 • Fobiler

olarak sıralanabilmektedir.

Tehlikeli Psikolojik Hastalıklar Neler?

Bireyin yaşadığı psikolojik hastalıkların kendisi için yol açtığı tehlike düzeyi çeşitli sebeplere bağlı olarak değişir. Bunlar:

 • Psikolojik hastalığın boyutu
 • Bireyin genel psikolojik yorgunluğu
 • Bireysel farklılıklar (kişilik yapısı, eğitim durumu, inanç yapısı vb.)
 • Sosyal çevre desteği
 • Daha önce psikolojik tedavi alıp almadığı
 • Stresle baş etme mekanizmaları

şeklinde söz edilebilir. Bu etkenlere bağlı olarak neredeyse her psikolojik hastalık bireyin kendisi için bir tehdittir. Bunun ötesinde insanın kendisi dışındaki insanlara yönelik olarak da tehlikeli hastalıkları grupları vardır. Bunlar da elbette bireysel farklılık ve hastalıkların boyutu önemli olmaktadır. Vakaların büyük bölümünde saldırgan davranışlar gösteren kişiler:

 • Kişilik bozuklukları
 • Şizofreni
 • Zeka gerilikleri
 • Bipolar bozukluk
 • Dürtüsellik

hastalıklarına sahiptir.