Lisede Okula Gitmek İstememek

Ergenlik çağında gençlerin fiziksel, duygusal ve ruhsal bir değişime girdiği söylenebilir. Akademik ilgisizlik de bu değişimin en belirgin özelliklerinden biridir. 12-13 yaşları artık günümüzde, ergenliğin ateşli çağları olarak tanımlanır. Bu dönemde de okula karşı ilgisizlik görülmesi oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. Bu durum karşısında hem velilere hem de öğrencilere bir takım yardımcı olabilecek ipuçları verilebilir.

Bunun için ilk olarak okula gitmek istemeyişin nedenleri araştırılmalıdır. Evet, ergenlik tek başına bir sebep bile olabilir. Ancak genellikle bunu tetikleyen başka faktörler görülebilir. Bunlar arasında:

 • Akran zorbalığına maruz kalmak
 • Arkadaşları tarafından dışlanmak
 • Öğretmenlerin, gençler açısından istenmeyen tutumları
 • Fiziksel olarak kendini beğenmeme
 • Beklenmedik akademik düşüş
 • Sınav stresi

gibi sebepler yer alabilir.  Hem gençler hem de aileler tarafından öncelikle bu sebepler incelenmelidir. Doğru bir yaklaşımla okula gitmenin tekrar sağlanabilmesi hedeflenir. Okul ve sınavların hayatın birinci önceliği olmadığı ifade edilerek baskı azaltılmalıdır. Ayrıca gelecek yaşamın şekillendirilmesi açısından önemi de yeterli düzeyde vurgulanarak istenen motivasyon sağlanmalıdır.

Gençler veya aileleri bu uygulamada bazen yetersiz kalabilir veya yetersiz kaldığını hissedebilir. Bu amaçla okul rehber öğretmenleriyle işbirliği içinde olmak etkili bir çözüm sunabilir. Bunun yanında psikolojik danışmanlık almak da hem genç hem de aile açısından rahatlatıcı çözümler sağlayabilir.

bknz. Okula Gitmek İstemeyen Çocuğa Nasıl Davranmalı?

Lisede okula gitmek istememek neden olur?

Lisede okula gitmek istememek genellikle çocukların YKS sürecinde çok zorlanmaları nedeni ile ortaya çıkabilen bir durumdur. Okul, öğrencinin eğitim aldığı yerin yanı sıra sınavlara girdiği yerdir de. Sınavlar belirli dönemlerde yapılır ve bu sınavlar aracılığı ile öğrencinin sonraki okulu belirlenir. Hayatında bir meslek edinmek isteyen öğrencilerin okuması şarttır. Ancak okul kazanmak için yapılan sınavların  zorluğu gibi nedenler ile çocuklar okumak istemeyebilir. 

Henüz 9.sınıftayken okumak istememek yarışı baştan bırakmak anlamına gelebilir. Bu nedenle öğrencinin okulunu asla bırakmaması gerekir. Her durumda lise mezunu olmanın sadece meslek sahibi olmak için değil temel kültürel ve yaşamsal bilgileri bilmesi için gerekli olduğu unutulmamalıdır.

9. sınıfım okula gitmek istemiyorum

Okula gitmek istememe düşüncesi aslında her çocukta karşımıza çıkar. Okula gitmek istemiyorsanız bunun en büyük sebebi arkadaş ortamınızdır. Eğer arkadaş ortamınızı sevmiyorsanız ya da kafa dengi arkadaşlarınız yoksa okula gitmek istemezsiniz. Bu durumda yeni arkadaş ortamlarına girmeyi deneyin ve sosyalleşmeye çalışın. 

Okula gitmeme istediğinizin bir diğer nedeni ise okulda derslere gösterdiğinizin başarının düşük olmasından dolayı olabilir. Başarısızlık ve özgüvensizlik duyguları bir araya gelirse okula gitmek istemezsiniz. Okula gitmek istememenize neden olan sebepleri bulduktan sonra çözüm önerilerini genişletebiliriz. 

Okulda gitmek istemeyen bir ergene nasıl davranmalı?

Okulda gitmek istemeyen bir ergene karşı anlayışlı ve sabırlı olmak önemlidir. Bu davranışın altında yatan nedeni anlamaya çalışın. Ergen, okulda zorbalık, akademik başarısızlık veya okula uyum sağlayamama gibi sorunlar yaşıyor olabilir.

Ergenle konuşmak ve onun duygularını ve düşüncelerini dinlemek önemlidir. Ergenin okula gitmek istememesinin bir nedeni varsa, bu sorunu çözmeye yardımcı olun. Ergeni okula gitmeye motive etmek için ona destek olun ve onu cesaretlendirin.

Bir öğrenci neden okula gitmek istemez?

Bir öğrenci okula gitmek istememesinin birçok nedeni olabilir. Bu nedenler arasında şunlar sayılabilir:

 • Okulda zorbalık veya şiddet
 • Akademik başarısızlık
 • Okula uyum sağlayamama
 • Okulun ilginç olmaması
 • Aile içi sorunlar
 • Ruhsal sağlık sorunları

Okula gitmeyince ne olur?

Okula gitmemek, öğrencinin akademik başarısında düşüşe neden olabilir. Ayrıca, öğrencinin sosyalleşmesini ve gelecekteki kariyer planlarını da etkileyebilir.

Okula gitmeme cezası var mı?

Evet, okula gitmeme cezası vardır. Okula gitmeyen öğrenciler, velileri tarafından okula gönderilmesi için uyarılır. Veliler, çocuklarını okula göndermezse, para cezasına çarptırılabilir.

Lise öğrencileri okula gitmek zorunlu mu?

Evet, lise öğrencileri okula gitmek zorunludur. Lise öğrencileri, 12 yıllık zorunlu eğitim kapsamındadır.

Lise çağındaki çocuğa nasıl davranmalı?

Lise çağındaki çocuklar, ergenlik dönemindedir. Bu dönemde, çocuklar duygusal ve fiziksel olarak değişimler geçirirler. Bu değişimler, çocukların davranışlarında da değişikliklere neden olabilir.

Lise çağındaki çocuklara karşı anlayışlı ve sabırlı olmak önemlidir. Bu çocuklara, destek ve rehberlik sağlayın. Ayrıca, onların bağımsızlıklarını geliştirmelerine yardımcı olun.

Okul fobisi nedir?

Okul fobisi, okula gitmekten kaynaklanan aşırı korku ve endişedir. Bu korku, okula gitmeye engel olabilir.

Okul fobisi, genellikle çocukluk döneminde başlar. Ancak, erişkinlik döneminde de ortaya çıkabilir.

Okula gitme zorunluluğu var mı?

Evet, okula gitme zorunluluğu vardır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 42. maddesine göre, eğitim ve öğretim, devletin temel görevleri arasındadır.

Okul reddi ne demek?

Okul reddi, çocuğun okula gitmeyi reddetmesidir. Okul reddi, genellikle okul fobisi, akademik başarısızlık veya aile içi sorunlar gibi nedenlerle ortaya çıkar.

Uzm. Psk. Muhammet Yıldırım

Yetişkin ve ergen psikolojisi alanında 16+ yıl Psikoterapi tecrübesine sahip, insan doğasını anlamaya odaklı, kendi terapi sürecinden geçmiş bir Uzman Psikolog.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir