Klinik Psikolog Nedir?

Bir bilim dalı olarak psikoloji, kendi içinde çeşitli uzmanlıklara ayrılmıştır. En yaygın olan dalla ilgili olarak ise doğal olarak klinik psikolog nedir sorusu akıllara gelir. Klinik psikoloji, görüşme teknikleri ve terapi yöntemlerine başvurarak insanların yaşadığı sorunların çözümüyle uğraşan ana bilim dalı olarak tanımlanabilir.

Bu tanımın ötesinde; klinik psikolojinin oldukça geniş bir uygulama alanı bulunur. Klinik psikolog unvanı alan kişiler farklı yaş gruplarıyla çalışabilirler. Çocuk, ergen ve yetişkinler yaşadığı sorunlara bağlı olarak klinik psikologlarla çalışabilirler. Yaşanan sorunlardan kasıt ise yine oldukça geniş bir kapsamı ifade eder.

Klinik psikolog iş ilanları incelendiğinde ne tür sorunlarla meşgul olunacağı az çok öngörülebilir. Klinik psikolojinin çalışma alanları şu şekilde sıralanabilir:

 • Çocuk ruh sağlığı
 • Çocuklarda davranış bozuklukları
 • Özel gereksinimli çocuklar (down sendromu, otizm, zeka gerilikleri vb.)
 • Ergenlerde davranış bozuklukları
 • Ergen ruh sağlığı ve hastalıkları
 • Yetişkinlerde bireysel danışmanlık
 • Kişilik bozuklukları
 • Depresyon
 • Anksiyete (kaygı) bozuklukları
 • Şizofreni
 • Madde bağımlılığı
 • Travma sonrası stres
 • Aile danışmanlığı (veya boşanma danışmanlığı)

Yine de bu alanların, danışanların ihtiyaçlarına göre çeşitlenebildiğini belirtmek gerekir.

Klinik Psikolog Ne Demek?

Klinik psikolog nedir sorusuna verilen yanıt incelendiğinde klinik psikologların ne olduğu ve ne iş yaptığı az çok anlaşılabilir. Biraz daha detaylandırmak yararlı olabilir. Bu kapsamda klinik psikologların her yaştan insanların hayatları boyunca karşılaştıkları olumsuz durumlarla mücadelesinde birer danışman görevi görürler.

Burada kastedilen ağır stres yüklü bir olay, davranış bozuklukları, bunalımlar veya düşünce sistemleri olabilir. Hangi alanda olursa olsun, yaşam kalitesini düşüren duygu, düşünce ve davranışların rehabilitasyonu uzman klinik psikolog eşliğinde mümkün hale gelir.

Farklı teknikler kullanılarak insanların düşünce yapıları veya davranış örüntüleri değiştirilebilir. Psikologla işbirliği içinde olan danışanlarda ise daha kısa sürelerde daha yüksek faydalar sağlanabilir. Burada belirleyici olan danışanın sürece istekli ve aktif katılımı olacaktır.

Uzman Klinik Psikolog Nasıl Olunur?

Bir uzmanlık alanı olan klinik psikoloji, lisansüstü bir eğitim düzeyidir. Bunun için de doğal olarak uzman klinik psikolog olabilmek için öncelikle lisans düzeyinde bir eğitim almak gerekir. Bu eğitim çoğunlukla psikoloji alanında istenmektedir. Bazı fakülteler ise ilişkili bölüm mezunlarından da klinik psikoloji yüksek lisans programlarına öğrenci kabul etmektedir.

Her durumda da klinik psikolog nasıl olunur sorusunun cevabı yüksek lisans eğitimlerine yönelir. Edebiyat fakültelerinden mezun olan psikologlar, klinik psikoloji yüksek lisans programlarına başvurarak kabul edilmelidir. Üniversitelerin bazıları bu bölümü tezli veya tezsiz olarak okutabilirler. Yüksek lisans eğitimlerini başarıyla tamamlayan psikologlar ise artık klinik psikolog olarak anılmaya hak kazanırlar.

Klinik psikoloji yüksek lisans programlarına katılmak için şu alanlarda başarılı olmak gerekir:

 • ALES
 • Yabancı Dil
 • Genel Ağırlık Not Ortalaması (GANO)
 • İletişim Becerileri
 • Çeşitli Alanlarda Eğitim ve Sertifikalar (kişisel gelişim, işaret dili, beden dili vb.)
 • Uygulamalı Eğitim Sertifikaları (zeka testleri, kişilik testleri vb.)

Klinik Psikolog Ne İş Yapar?

Kimileri klinik psikolog maaşları konusunu araştırırken aynı zamanda bu uzmanların ne iş yaptığını da öğrenmiş olurlar. Yukarıda bahsedildiği üzere klinik psikologların oldukça geniş bir çalışma alanı bulunur. Bunlar arasında psikopatolojik hastalıklar (depresyon, şizofreni vb.) olabildiği gibi daha gündelik sorunlar da yer alabilir.

Çalışılan gruplar ise çocuklar, ergenler, yetişkinler veya yaşlılar olabilir. Klinik psikolog kendi tercih ettiği alanda bilgi ve deneyimlerini artırarak yoluna devam edebilir. İsteyenler ise tüm alanlarda hizmet vermeye yetkilidir. Dolayısıyla klinik psikologların herhangi bir yaş veya hizmet grubu seçme zorunluluğu yoktur. Kişisel merak ve yetenekleri doğrultusunda ise bu tercihi yapmalarında herhangi bir sakınca yoktur.

Buradan hareketle klinik psikolog iş ilanları başlıklarına bakıldığında, klinik psikologların ne iş yaptığı doğrudan ortaya çıkmaktadır. Gayet geniş yelpazeli bir çalışma alanı bulunmakla birlikte en yaygın olarak:

 • Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları
 • Davranış bozuklukları
 • Kişilik bozuklukları
 • Yetişkinlerde psikopatolojik hastalıklar (depresyon, obsesyon, travma, şizofreni vb.)
 • Aile ve çift terapileri
 • Kişilik ve zeka testi uygulamaları
 • Madde bağımlılığı

şeklinde bir sıralama yapmak mümkündür.

Bknz. Psikolog Maaşları

Bknz. Psikolog Nedir, Ne İş Yapar?

Sıkça Sorulan Sorular

Psikoloji içerisinde en çok tercih edilen klinik psikolog alanıyla ilgili sıkça sorulan sorular şöyle düzenlenebilir.

Psikolog ile Klinik Psikolog Farkı

Psikologların eğitimi lisans düzeyiyle sınırlıdır. Klinik psikologlar ise uzman psikolog sıfatıyla anılırlar. Psikolog olmaya hak kazanan kişiler, lisansüstü eğitim alarak uzman klinik psikolog olmaya hak kazanabilirler. Yetki anlamında ise klinik psikologların çalışma alanı çok daha geniştir.

Klinik Psikolog İlaç Yazabilir Mi?

Klinik psikologlar birer hekim olmadıkları için ilaç tedavisi uygulayamazlar. Terapi ve görüşmelerle sonuç alamadıkları vakaları ise psikiyatri servislerine yönlendirebilirler. Böylelikle sunulan terapi hizmetleri, medikal olarak desteklenebilir.

Klinik Psikoloji Bölümü

Klinik psikoloji bölümleri üniversitelerin Fen-Edebiyat fakültelerinde yer alır. Statüsü itibariyle bir yüksek lisans programıdır. Bu nedenle de üniversitenin belirttiği lisans programlarından mezun olma şartıyla öğrenci alımı yapılmaktadır. Klinik psikoloji bölümünden mezun olmaya hak kazanan kişiler ise klinik psikolog sıfatını hak ederler.

Uzm. Psk. Muhammet Yıldırım

Yetişkin ve ergen psikolojisi alanında 16+ yıl Psikoterapi tecrübesine sahip, insan doğasını anlamaya odaklı, kendi terapi sürecinden geçmiş bir Uzman Psikolog.

İlgili Makaleler