Hipnoz Nedir, Nasıl Yapılır – Psikolojik Hipnozun Zararları Nelerdir?

Hipnoz Nedir ve hipnoz nasıl yapılır detaylı bilgi. Psikolojik Hipnozun Zararları Nelerdir ve Psikolojik Hipnoz nasıl yapılır işte detayları.

Psikolojide kullanılan metotlardan biri olduğundan bu konuda bilgi sahibi olmak isteyenler hipnoz nedir sorusunu sorabilir. Hakkında bir takım yanlış önyargıların bulunduğu hipnoz, psikolog tarafından uygulanan profesyonel bir rehabilitasyon yöntemidir. Özetle, bireyin geçmişte yaşadığı ve unutmayı tercih ettiği stresli yaşantıların gün yüzüne çıkarılmasını amaçlamaktadır.

Uygulama olarak mutlaka profesyonel bir yaklaşım gerekir. Bu konuda psikolog ve psikiyatristlerin bu konu üzerinde gerekli eğitimleri almış olması şarttır. Bu şekilde uygulandığında hipnoz uygulamasının herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Günümüzde ise modernize edilmiş haliyle hipnoterapi adı altında uygulamaları devam etmektedir.

Hipnozun uygulanışı telkin ve görsel uyarıcıların birlikte kullanımıyla gerçekleşir. Birey, sürecin nasıl işleyeceği hakkında bilgilendirilir. Ardından kişinin transa geçmesi için gerekli yönergeler uygulanır. Burada yanlış bilinen konu ise hipnoz altındaki kişilerin bilincini kaybettiği düşüncesidir. Hipnoza giren bir kişi, hareketlerinin ve söylediklerinin bilincindedir. Yalnızca normal şartlarda bu ifadeleri engelleyen savunma mekanizmaları zayıflatılır. Dolayısıyla hipnozun uygulanmasında bireyin bilincini kaybetmesi söz konusu olmadığı belirtilmelidir.

Hipnoz S.S.S.

Hipnoz hakkında sık sorulan soruları inceleyelim.

Hipnoz Olunca Ne Olur?

Hipnoza giren kişi, günlük hayatında bilinçaltına ittiği sorunları ortaya çıkarır. Bu bir olay, kişi veya durum olabilir. Hipnozdaki birey bilincini kaybetmez. Söyledikleri ve yaptıklarının farkındadır.

Hipnoz Mantığı Nedir?

Hipnozun uygulanış mantığı, bilinçaltı süreçleri devre dışı bırakmaktır. İnsan, yaşadığı ve kaldıramadığı ağır stresli olayları farkında olmadan bilinçaltına iter. Hipnoz ise bu mekanizmaları pasifize ederek söz konusu duyguları öğrenmeyi amaçlar.

Hipnoz Nedir Kısa?

En basit haliyle hipnoz, bireyin kontrol mekanizmalarını devre dışı bırakarak bilinçaltında barındırdığı duyguların öğrenilmesini amaçlayan profesyonel bir terapi yaklaşımıdır.

Hipnoz Kimlere Uygulanmaz?

Hipnozun uygulanamayacağı kişiler şöyle sıralanabilir: Ortaya çıkacak olan stresle baş edemeyecek kişiler, hipnoz olmak istemeyenler, çocuklar, zihinsel durumu nedeniyle hipnozun komutlarını algılamayacak veya uygulamayacak durumdaki bireyler.

Hipnoz Olmak Ne Demek?

Bir psikolojik yaklaşım olan hipnoz, bireyin kontrol mekanizmalarını zayıflatmayı amaçlar. Bu sayede kişi, normal zamanda yüzleşmekten kaçındığı duygularını bilinçdışından çağırabilir ve bunları ifade edebilir. Travmatik yaşantılara sahip insanlar, bu duygularını farkında olmadan bilinçaltına iterler. Bu da, kişinin duygulanım, düşünce ve davranışları üzerinde istenmeyen etkilere neden olur.

Hipnozun uygulandığı kişi, bilinçaltındaki duygularını ortaya çıkarabilir hale gelir. Bu sayede de psikolog tarafından bu duyguların tamirine yönelik olarak çalışmalar gerçekleştirilir. Bu teknik kullanılmadan bireyin bastırdığı duygu ve yaşantıları öğrenmek oldukça zordur. Ayrıca danışanın yararı açısından hipnoz bu bakımdan daha hızlı sonuç vermektedir.

Hipnozun Zararları Nelerdir?

Bilimsel bir teknik olan hipnozun bilinen bir zararı yoktur. Sanılanın aksine hipnoz altında insanların bilincinin kapanması gibi bir süreç gerçekleşmez. Hipnozdaki insanlar söz ve davranışları hakkında bilinç sahibidirler. Hipnozun sağladığı avantaj ise bireyin gösterdiği duygu ve davranışları normal şartlarda göstermesini engellemektir. Daha doğrusu bu engeli koyan süreçleri devre dışı bırakmaktır. Bu konuda eğitimli psikiyatr ve psikologların uyguladığı hipnozun hiçbir zarar bulunmamaktadır.

Hipnoz Nasıl Yapılır?

Hipnozun uygulanması için bu alanda profesyonel eğitim almış bir uzman gerekir. Hipnoz nasıl yapılır sorusunun cevabı 3 aşamadan oluşur. Bunlar:

  • Trans öncesi
  • Transa geçiş
  • Trans hali
  • Trans sonrası

olarak sıralanabilir. Her aşamada hem terapistin hem de danışanın sorumlulukları vardır.

Trans Öncesi: Hipnozun başlangıcından önce danışan kişiye sürecin nasıl işleyeceği hakkında bilgilendirme yapılır. Bunun için sessiz bir ortam gerekir. Danışanın tüm dikkatini uzmana vermesi gerekir. Verilen yönergelerin takip edilmesi transa geçiş için büyük öneme sahiptir. Ayrıca uzmanlar tercihen loş ışıklı bir ortam tercih etmektedirler. Bu tür ışıkların, hipnoz haline geçişi kolaylaştırdığı düşünülür. Bunun yanında istenmeyen bir ses veya uyarıcı ortaya çıkarsa da terapistin deneyimi önem kazanır. Başarılı bir terapist, istenmeyen uyarıcıları, sürecin bir parçası gibi kullanabilmektedir.

Transa Geçiş:  Hipnoz süreci bu aşamada başlar. Terapist tarafından danışana bir takım telkinler verilir. Aynı esnada sabit uyarıcılar bulunur. Uyarıcılar genellikle işitme ve görme üzerine odaklıdır. Bir metronom sesi veya kısık bir müzik bu amaçla kullanılabilir. Bunun yanında danışanın görsel bir uyarıcıya da dikkat vermesi sağlanır. Bunun için de genellikle sabit hareket eden bir nesneyi takip etmesi istenir. Bu bir saat, parmak veya başka bir nesne olabilir. Duyuların uyarıcılara odaklanmasıyla birlikte danışanın da aynı esnada terapistin yönergelerini uygulaması istenir. Genellikle birkaç dakika içerisinde transa geçiş aşaması tamamlanır.

Trans Hali: Bu aşamada danışanın fazla sorumluluğu olmadığı söylenebilir. Bu noktada hipnoz uygulayan terapistin becerileri ön plandadır. Danışanın, önceden dinlediği şikayetlerine yönelik olarak doğru sorular sorulmalıdır. Böylelikle hipnozun uygulanmasını gerektirecek yaşantının öğrenilmesi mümkün hale gelir. Trans halindeyken halen bireyin söz ve davranışlarının farkında olduğunu bir kez daha hatırlatmak gerekir.

Trans Sonrası: Genellikle 20-30 dakika aralığında süren trans halinin ardından hipnoz sonlandırılır. Bunun için yine terapistin tercih ettiği uyarıcılar kullanılır. Hipnozun bitişiyle birlikte birey, transtayken kullandığı söz ve davranışları hatırlar. Bu sebeple bundan sonra ortaya çıkarılan duyguların rehabilitasyonu üzerinde çalışmalar yapılır. Kimi durumlarda tek seans, istenilen bilgileri ortaya çıkaramayabilir. Bu durumda sonraki seanslarda hipnoz aşamaları tekrar edilebilir.

Kimler Hipnoz Olamaz?

Hipnozun uygulanması için belirli hastalıkları grupları olmadığı söylenebilir. Duygu durum bozuklukları (depresyon, bipolar), kaygı bozuklukları (fobiler, panik atak, obsesif kompülsif bozukluk vb.), kişilik bozuklukları, psikotik bozukluklar (şizofreni vb.) gibi pek çok hastalığa sahip kişiye hipnozun uygulanması mümkündür. Kimler hipnoz olamaz denildiğinde şöyle yanıt verilebilir:

  • Ortaya çıkacak olan stresli yaşam olaylarıyla baş edemeyecek kişiler
  • Terapistin verdiği yönergeyi algılamayacak kişiler
  • Kendi hipnoz kararını veremeyecek olan çocuklar
  • Hipnozun yapılmasına onay vermeyen kişiler

Burada ilk maddeyi ayrıca açıklamak yararlı olabilir. Bireyin yaşadığı ön görülen ağır travmatik olaylar söz konusu olabilir. Bunlar arasında ölümden dönmek, tecavüze uğramak vb. olaylar yer alabilir. Psikologun yaptığı ön görüşmede, bireyin stresle baş etme becerisi düşükse hipnozun uygulanmasına karar verilmeyebilir. Bu konuda öncelikli olarak bireye stresle başa çıkma becerilerinin öğretilmesi gerekir. Ne zaman kişinin ortaya çıkacak olan travmayla yüzleşebileceği kararlaştırılır ve danışanın da onayı alınırsa hipnoz uygulanabilir hale gelir.

Ayrıca psikologun verdiği direktifleri uygulayamayacak kişilere hipnozun uygulanması mümkün değildir. Zihinsel geriliği olanlar, dikkat sorunu olanlar bu grupta sayılabilir. Hipnoz gerçekleşebilmesi için danışanın tüm dikkatini terapiste ve onun komutlarına vermesi gerekir. Birey bunu sağlayamadığında hipnozun gerçekleşmesi de mümkün olmayacaktır.

Hipnozun Etkisi Ne Kadar Sürer?

Hipnoterapi seansları ortama 45-50 dakika sürer. Bu sürenin genellikle 20-30 dakikası hipnoz halinde geçer. Burada belirleyici olan terapistin elde ettiği bilgiler ve yaptığı gözlemlerdir. Bireyin, ifade ettiği duygularla başa çıkabildiği gözlenirse hipnoz süresinin 1 saate kadar uzaması sağlanabilir. Benzer şekilde terapiyi şekillendirecek olan bilgiler daha erken alınabilirse hipnozun erken bitirilmesi de söz konusu olabilmektedir.

kaynak: https://www.apa.org/topics/psychotherapy/hypnosis

Uzm. Psk. Muhammet Yıldırım

Yetişkin ve ergen psikolojisi alanında 16+ yıl Psikoterapi tecrübesine sahip, insan doğasını anlamaya odaklı, kendi terapi sürecinden geçmiş bir Uzman Psikolog.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir