Dünyanın En İyi Psikologları (Yaşayan En Başarılı Profesörler)

Antik çağlardan beri var olan psikoloji, ilk kez Wilhelm Wundt tarafından tanınmıştır. Dünya bilim tarihinde kendisini psikolog olarak tanıtan ilk kişi olarak tarihe geçmiştir. 1876 yılında yaşanan bu gelişmenin ardından çok sayıda psikolog yetişmiştir. Dünyanın en iyi psikologları aynı zamanda bilimin öncüleri arasında yer almıştır.

Toplum tarafından bilinen en önemli isimler arasında Maslow, Freud ve Pavlov gelmektedir. Elbette bu kişiler bir bilim dalı olarak psikolojiye önemli katkılar sağlamıştır. Ancak alana önemli hizmetlerde bulunan ve ismi medyada geçmediği için bilinmeyen onlarca farklı psikolog olduğu belirtilmelidir. Şimdi dünyanın en iyi psikologları kimlerdir, alana ne gibi hizmetler sunmuştur kısaca bunlardan bahsedelim.

Yaşayan Ünlü Psikologlar

Dünya çapında halen hayatta olup, psikolojiye katkı sağlamaya devam eden önemli isimler vardır. Özellikle psikoloji bilimine ilgi duyan veya bir şekilde bu alanda bilgi sahibi olmak isteyen kişilerin ise yaşayan ünlü psikologlar kimdir öğrenmeleri ve bu isimleri takip etmeleri önemlidir. Bu sayede alandaki güncel gelişmeler hakkında bilgi edinmek mümkün hale gelir.

Ayrıca yaşayan ünlü psikologlar takip edildiğinde alanla ilgili önemli terimlerin öğrenilmesi de gerçekleşir. Buna ek olarak psikolojinin vizyonu ve misyonu hakkında da önemli bilgiler edinilir. Son olarak ise bu isimlerin geniş vizyonu sayesinde ufkun açılması mümkündür. Yaşayan ünlü psikologları sıralamak gerekirse:

David Buss

ABD’nin Indiana eyaletinde dünyaya gelmiştir. Evrimsel psikoloji alanında çalışmıştır ve çalışmaya devam etmektedir. İnsanoğlunun evrimsel sürecindeki psikolojik gelişmeleriyle ilgili alana önemli katkılar ve yeni bir vizyon kazandırmıştır.

Paul Ekman

ABD’li psikolog Ekman, hem sosyal psikoloji hem de biyolojik psikoloji alanlarında çalışmıştır. Uzmanlık derecesi klinik psikoloji olmasına rağmen diğer alanlardaki çalışmaları daha fazladır. Duygular ve ifadeleri üzerinde yaptığı araştırmalar pek çok araştırma için ilham kaynağı olmuştur.

Endel Tulving

Estonya asıllı psikolog, önemli çalışmalarına ABD’de imza atmıştır. En çok bilişsel ve biyolojik psikoloji alanında araştırmaları bulunur. Bellek üzerine yaptığı çalışmalar, pek çok çalışmaya yön vermiştir.

John Anderson

Kanadalı ünlü psikolog, bilişsel psikoloji alanında çalışmaktadır. Matematik ve bilgisayar destekli öğretim üzerine yaptığı araştırmalar sayesinde başta Kanada, ABD gibi ülkeler olmak üzere dünya çapında önemli gelişmelerin önünü açmıştır.

Elliot Aronson

Amerika asıllı Aronson, sosyal psikolojideki çalışmalarıyla ön plana çıkmıştır. Özellikle ırkçılık ve etnik köken üzerine yaptığı araştırmalar sayesinde bugün dünya çapında pek çok ulusal krizin önlenmesine katkı sağladığı kabul edilir.

Alan Baddeley

İngiliz psikolog Baddeley, en çok deneysel psikoloji alanında çalışmıştır. Özellikle hafıza üzerine yaptığı çalışmalar ve geliştirdiği üç bileşenli bellek modeli bugün pek çok bilişsel çalışmanın öncüsü niteliğindedir.

Philip Zimbardo

ABD’li psikolog Zimbardo, hapishane deneyi ile ünlenmiştir. Das Experiment adlı bir filme de uyarlanan bu deneyde otorite ve hiyerarşi en çarpıcı şekilde gözler önüne serilmiştir. Etik olarak çeşitli tartışmalar yol açan bu deneyin alana sunduğu katkılar ise yadsınamaz niteliğe sahiptir.

En Başarılı Psikologlar

Tarihe bakıldığında en başarılı psikologlar için uzun bir liste yapılabilir. Alana en önemli katkılar sağlayan isimlerden kısaca bahsetmek yararlı olacaktır.

  • Wilhelm Wundt: Psikolojiyi bağımsız bir bilim olarak tanıtmasıyla tarihe geçmiştir.
  • Abraham Maslow: ihtiyaçlar hiyerarşisi piramidiyle yüz yıllarca alana katkı sağlamaya devam edecek önemli bir teoremi ortaya atmıştır.
  • B.F. Skinner: Fareler üzerinde yaptığı öğrenme deneyleriyle ülkemizde ve dünyada pek çok üniversitenin önemli ders kitaplarında yer almaktadır.
  • Ivan Pavlov: Meşhur Pavlov’un köpeği deneyini gerçekleştirmiştir. Öğrenme üzerine kalıcı bilgiler sağlamıştır.
  • Jean Piaget: Gelişim psikolojisi üzerine halen geçerliliğini koruyan önemli bilgiler katmıştır.
  • Sigmund Freud: Pek çok tartışmaya neden olsa da psikolojiye kazandırdığı bilinçaltı kavramıyla hafızalardan silinmeyecek bir katkı yapmıştır.
  • Alfred Adler: Freud’un öğrencisidir. Kolektif bilinçaltı kavramını ilk kez alana kazandırmıştır.
  • Aaron Beck: Günümüzde etkin olarak kullanılmaya devam edilen BDT (Bilişsel Davranışçı Terapi)’nin kurucusu sayılır.
  • William James: Aslında bir felsefeci olsa da pragmatizm (işlevselcilik veya faydacılık) ifadesini psikolojide kullanan ve bu sayede önemli araştırmaların yolunu açan kişidir.
  • Çiğdem Kağıtçıbaşı: Türk bir psikologdur. ABD ve tüm dünyada sosyal psikolojinin öncüleri arasında gösterilir. Kitapları halen ABD’nin önemli üniversitelerinde ders olarak okutulmaya devam etmektedir. Bu sebeple de en başarılı psikologlar arasında mutlaka sayılmalıdır.

Uzm. Psk. Muhammet Yıldırım

Yetişkin ve ergen psikolojisi alanında 16+ yıl Psikoterapi tecrübesine sahip, insan doğasını anlamaya odaklı, kendi terapi sürecinden geçmiş bir Uzman Psikolog.

İlgili Makaleler